17th March 2020

Bredband Driftstörning i Stockholm med omnejd

Det är driftstörning i en central fiberhubb hos Stokab, de jobbar för fullt med att lösa problemen.

Åtgärdat 10:45